KSK Coloseum

Kontakt

KSK Coloseum

ul. Uczniowska 10, 84-242 Kębłowo
tel. kom: 697 323 446, tel. kom: 506 801 714
fax: 58 678 02 71

Producent urządzeń hakowych

ul. Uczniowska 10, 84-242 Kębłowo
tel. kom: 697 323 446

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)administratorem Państwa danych osobowych jest KSK COLOSEUM
2) kontakt z Osobą odpowiedzialna za obszar ochrony danych – biuro@.ksk-coloseum.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do celów: realizacja umowy, zlecenia, obsługi zgłoszeń, reklamacji, przekazania podmiotom trzecim - spedycja, kurierzy, firmy współpracujące, wykonywania obowiązków wynikających z postanowień prawa, podatkowych, rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Kontakt

KSK-COLOSEUM
ul. Uczniowka 10
84-242 Kębłowo
tel. kom.: 697 323 446
tel. kom.: 506 801 714
fax: 58 678 02 71

Urządzenia hakowe

Producent urządzeń hakowych
KSK-COLOSEUM
ul. Uczniowka 10
84-242 Kębłowo
tel. kom.: 697 323 446
www.kskhakowce.pl
© KSK-COLOSEUM, wykonanie: strony internetowe słupsk